Skilmálar

Tengill

Með því að skrá þig sem námskeiðshaldari hjá Demía ehf. (kt. 500620-1960) til heimilis að Brekkuhvarf 17, 203 Kópavogur, staðfestir þú að þú hafir kynnt þér ítarlega þessa viðskiptaskilmála. Þeir einstaklingar sem samþykkja þessa viðskiptaskilmála fyrir hönd annars aðila, staðfesta og ábyrgjast að þeir hafi til þess heimild í samræmi við lög og reglur.


Skilmálar þessir geta tekið breytingum. Vinsamlegast lesið vandlega yfir.

 

1.Lýsing á þjónustu

Demía ehf. sér um utanumhald á vefsíðu Demíu. Námskeiðshaldari fær aðgang að fyrirtækjasíðunni sinni (www.demia.is/namskeidshaldari/nafn_fyrirtækisins) þar sem hann sér sjálfur um að skrá inn upplýsingar um fyrirtækið og námskeið sem hann vill að séu aðgengilegar á vefsíðu Demíu. 2.Almennir skilmálar

Skilmálar þessir gilda um notkun námskeiðshaldara á þjónustu Demíu samkvæmt verðskrá, skráningu námskeiða og allra þeirra upplýsinga sem námskeiðshaldari setur inn á vefsíðuna. Demía áskilur sér rétt til að breyta og/eða gera breytingar á þessum skilmálum hvenær sem er og verður námskeiðshaldari látinn vita með áberandi hætti og ávallt með fyrirvara. Breytingar öðlast gildi þann daginn sem þær eru færðar inn í skilmálana nema annað sé tekið fram.Áframhaldandi notkun námskeiðshaldara á þjónustu Demíu eftir að breytingar taka gildi, þýðir að námskeiðshaldari samþykkir þessar breytingar. Allir endurskoðaðir skilmálar skulu koma í stað allra fyrri skilmála. Demía áskilur sér rétt til að nota netfang (e. e-mail) námskeiðshaldara og tengiliða til að senda þeim upplýsingar um þjónustu eða annað sem Demía telur mikilvægt. Ávallt er hægt að afþakka þessar póstsendingar.Ef námskeiðshaldari vill fela fyrirtækjasíðuna tímabundið er hægt að óska eftir því en athugið að Demía áskilur sér rétt til að eyða fyrirtækjasíðum og aðgangi að þeim sem hafa verið faldir/óvirkir í a.m.k. 12 mánuði nema um annað hafi verið samið.

 

3.Verðskrá og greiðslur.

Námskeiðshaldari samþykkir að greiða Demíu mánaðargjald samkvæmt gildandi verðskrá eða samkomulagi. Greiðsluseðill verður sendur í heimabanka námskeiðshaldara og verður innheimt lágmarks seðilgjald fyrir það. Til að halda námskeiðum í birtingu á Demíu þarf námskeiðshaldari að vera með virka áskrift. 

 

Námskeiðshaldari getur óskað eftir að breyta um áskriftarleið hvenær sem er á samningstíma og gefur Demía sér þrjá virka daga til að verða við þeim breytingum. Ef breytingar verða á gildandi verðskrá verður námskeiðshaldara tilkynnt um það sérstaklega og ávallt með 60 daga fyrirvara. Námskeiðshaldari þarf að láta vita með afgerandi hætti hvort hann kýs að halda samstarfinu áfram eða ekki. Ef námskeiðshaldari lætur ekki vita með afgerandi hætti lítur Demía svo á að vilji sé fyrir áframhaldandi áskrift.

 

4.Skyldur og ábyrgð námskeiðshaldara

Námskeiðshaldara er veittur aðgangur að stjórnborði fyrirtækjasíðu sinnar á www.demia.is Námskeiðshaldari ber ábyrgð á öllum upplýsingum um fyrirtækið og námskeiðin sín á sínu svæði. Upplýsingar eiga að vera réttar og uppfærðar við breytingar. Öll námskeið sem skráð eru á vefsvæði Demíu eru á ábyrgð námskeiðshaldara.Námskeiðshaldari ábyrgist að hann muni ekki nota þjónustuna eða aðganginn fyrir annað en til að setja inn upplýsingar um námskeiðin og fyrirtækið sitt. Ef námskeiðshaldari verður uppvís um annað, eða brot á öðrum skilmálum sem hér koma fram, áskilur Demía sér rétt til að loka fyrir aðgang námskeiðshaldara. Endurgreiðsla á námskeiðsgjaldi er á ábyrgð námskeiðshaldara. 5.Skyldur og ábyrgð Demíu gagnvart námskeiðshaldara

Fullur trúnaður ríkir milli Demíu og námskeiðshaldara varðandi öll viðskipti og samskipti þeirra á milli. Demía mun vanda alla umræðu og upplýsingagjöf um námskeiðshaldara og þá þjónustu sem þeir bjóða upp á, bæði í auglýsingum og á öðrum vettvangi. Demía hefur hag námskeiðshaldara að leiðarljósi meðal annars með því að fjarlægja ærumeiðandi umsagnir um námskeið eða námskeiðshaldara og aðstandendur þeirra, sem birtast á vefsíðu Demíu og öðrum miðlum á vegum Demíu. Demía tekur ekki ábyrgð á innihaldi tölvupósta sem berast frá námskeiðshöldurum eða öðrum samskiptum námskeiðshaldara við viðskiptavini þeirra. Ennfremur ber Demía enga ábyrgð vegna ágreinings sem kann að rísa milli þessara aðila, kröfum sem geta stofnast hjá þessum aðilum, meiðslum eða skemmdum af einhverju tagi. Demía ber enga ábyrgð á tjóni sem rekja má til ytri atburða (e. Force majeure).

 

6.Leyfi til Demíu

Námskeiðshaldari veitir Demía ehf. leyfi til að bjóða til sölu og kynna námskeiðin hans m.a. með því að nota nafn námskeiðshaldara eða fyrirtækis hans, vörumerki, útlit, myndir, námskeiðslýsingar og annað efni frá námskeiðshöldurum, í tengslum við að bjóða, afhenda, markaðssetja, auglýsa, sýna og selja þjónustu Demíu og námskeiðshaldara á ýmsum miðlum og í öðru kynningarefni. 

Námskeiðshaldari veitir Demíu leyfi til að breyta eða bæta við myndatexta og lagfæra námskeiðslýsingar til að tryggja heildarútlit síðu og betri leitarvélabestun fyrir báða aðila.

Ef námskeiðshaldari er ósáttur við kynningu, markaðssetningu eða aðra notkun á efni hans getur námskeiðshaldari óskað eftir breytingum eða að efnið sé fjarlægt og mun Demía verða við þeirri ósk eins fljótt og auðið er.7.Vörumerki (e.logo) Demía

Demía ehf. gefur námskeiðshaldara leyfi til að nota vörumerki (e.logo) Demíu þegar hann kynnir námskeiðin sín. Eingöngu er heimilt að notast við myndir af vörumerki Demíu sem Demía gerir námskeiðshaldara aðgengilegar. Það er með öllu óheimilt að nota vörumerkið Demíu á villandi eða niðrandi hátt né á þann hátt sem brýtur í bága við gildandi lög eða í tengslum við ósæmilegt eða ólögmætt efni eða athæfi. Námskeiðshaldari samþykkir að fjarlægja vörumerkið alls staðar sem hann hefur birt það um leið og Demía óskar eftir því. 

 

8.Uppsögn samnings

Enginn binditími er á samningi við Demíu. Uppsögn námskeiðshaldara þarf að berast með sannanlegum hætti t.d. með tölvupósti og tekur gildi þegar tímabilinu lýkur sem greitt hefur verið fyrir þ.e. næstu mánaðarmót eftir uppsögn.9.Hugverk

Öll vörumerki, réttur til notkunnar gagnagrunns og önnur eign á hugverki og því efni sem birtist á vef Demíu, þar með talin uppsetning, hönnun og skipulag vefsins er eign Demía ehf. Námskeiðshöldurum er óheimilt að fjölfalda, breyta, aðlaga, birta, dreifa, selja eða með öðrum hætti láta af hendi nokkurt efni af þessum vefi, nema með skriflegu leyfi frá Demíu. Hlaða má niður efni af vefsíðunni og prenta eða afrita til persónulegrar notkunar, en ekki í viðskiptaskyni.10.Dómsmál

Mál sem kunna að koma upp vegna þessara skilmála, eða samskipta námskeiðshaldara og Demíu skulu vera rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

 

 

 

 

Scroll to Top